Altrament

Anestèsia democràtica

Aquests dies que estem una altra vegada en ple procés electoral, m’agradaria recordar que la democràcia hauria de significar, per als polítics, alguna cosa més que una sèrie de promeses electorals més o menys conjunturals, més o menys populistes, més o menys útils a l’hora de demanar el vot, i, per a la ciutadania, alguns cosa més que anar a votar cada quatre anys.
Fa alguns anys vaig anar a veure l’alcalde de la capital grega, Atenes, conegut internacionalment per la seva peculiar manera d’enfocar les eleccions municipals. Resulta que, abans d’elaborar el programa, es reunia personalment amb els seus conciutadans, barri per barri, gairebé illa de cases per illa de cases, per discutir sobre els problemes veïnals, escoltar propostes i estudiar-ne la viabilitat. Un cop fet això, preparava el seu programa electoral amb una llista d’accions valorades i amb un calendari concret d’implantació.

Era, no obstant això, un personatge força curiós, conegut popularment com a Buldòzer tant pel seu aspecte físic com per la seva manera d’actuar decidida quan arribava a una conclusió clara i es proposava d’actuar. Quina era la seva ideologia? No ho sabria dir, perquè només vam parlar de mètode i acció. En tot cas, estava profundament preocupat pel benestar dels seus ciutadans i ciutadanes i per transformar Atenes en una ciutat habitable, la qual cosa, per cert, no va aconseguir tot i que va millorar-ne certs equipaments. Això sí, va aconseguir una àmplia participació de la ciutadania en la construcció i la gestió de la ciutat.
En qualsevol cas, com diu l’investigador en ciència política Giovanni Sartori, participar és posar-se en marxa un mateix, no que els altres et posin en marxa ni que et mobilitzin des de dalt, encara que sigui per anar a votar cada quatre anys.
I tanmateix, per assolir-ho hem d’acon­seguir el que per mi és la veritable democràcia: la tolerància de l’altre, saber escoltar i saber perdre. Només d’aquesta manera superarem l’anestèsia democràtica que des de fa molt de temps les dinàmiques electorals i postelectorals ens han injectat.