Altrament

Catalunya: la millor recerca!

Aquesta setmana, la UOC i el CSIC han presentat el primer informe Scopus sobre l’activitat científica a Catalunya, codirigit pel professor Félix de Moya. L’estudi, fet a partir de l’anàlisi dels articles publicats en 19.000 revistes científiques entre els anys 2003 i 2008, demostra clarament que la recerca científica que es fa a Catalunya és la que té més impacte de tot l’Estat a escala internacional i se situa a l’altura de països com ara Finlàndia, el Canadà i Singapur.
L’estudi també revela que la recerca que es fa a Catalunya és de més qualitat i que la que es fa a Madrid és més cara; és a dir, que Catalunya fa una recerca de més qualitat gastant menys diners. Més qualitat i més impacte. Els articles que publiquen els nostres científics tenen, exactament, un 40% més d’impacte que la mitjana mundial, mentre que, si ens referim als que es publiquen a Madrid, l’impacte és només un 19% superior a la mitjana, malgrat que el volum d’articles publicats és molt superior a causa de la concentració de centres de recerca públics.

Curiosament, la recerca a Catalunya rep entre un 10% i un 15% menys que la que es fa a Madrid. Dic curiosament perquè és inevitable que aquest percentatge em recordi el dèficit fiscal i un llibre publicat pel Centre Català de Negocis que afirma que un pressupost simulat pel 2010 que inclou els 20.000 milions del dèficit d’aquest any assigna a la recerca 4.000 milions d’euros suplementaris.
La despesa catalana en R+D, segons les dades de l’INE, va arribar el 2008 a 3.286 milions. On seríem, si l’haguéssim pogut doblar? Potser encapçalaríem els primers llocs del rànquing mundial, que, contràriament al que podríem pensar, és liderat per països com nosaltres: Dinamar­ca, Suïssa, Holanda i, només en quart lloc, els Estats Units. Així doncs, queda demostrat que els científics catalans són els més productius de l’Estat espanyol. Enhorabona!