Faves comptades

Eleccions i deseleccions

De la mateixa manera que escollim, també desescollim. La majoria del país ha escollit les propostes i persones de CiU per governar Catalunya en els propers quatre anys. I, de manera simultània, ha desescollit el que han estat les polítiques i les persones del Tripartit que les han estat impulsant aquests darrers set anys. Les declaracions d’Artur Mas ahir a TV3 marquen ja una certa agenda, en què destaquen les conseqüències de les deseleccions. Així, es parla de suprimir la limitació dels 80 km/h, reduir l’"excés" de regulacions, simplificar la paperassa burocràtica i aprimar l’Administració. En el programa de CiU, es parla de les noves eleccions. Caldrà evitar, diuen, una visió de l’Estat del benestar "dirigista i jacobina", i anar cap a un model que garanteixi el dret a escollir de cadascú i que parteixi de les responsabilitats de cada persona, reforçant la família com "un dels eixos vertebradors de les polítiques socials". Es vol "ensenyar el camí a les persones que per diversos motius s’han vist desplaçades del ritme del país".
Quins efectes tindrà aprimar una administració pública que ara és la menys nombrosa de tot l’Estat i que se situa a la meitat de la que tenen molts països que considerem eficaços i eficients? Com afectarà la qualitat de l’aire de l’àrea metropolitana i el nivell d’accidents la supressió del límit de 80 km/h? Què voldran dir exactament les al·lusions que es fan al dret a escollir en les polítiques socials i especialment en sanitat i educació? Com sempre, haurem d’esperar i anar veient com es desenvolupen les coses. Analitzant i avaluant quins efectes tenen les eleccions i deseleccions en els propers mesos i anys.