Faves comptades

Continuïtat i canvi a la FAVB

La Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona ha escollit com a nou president Jordi Bonet, que ha tingut un paper destacat en les reaccions veïnals contra l’especulació immobiliària i els impactes del turisme massiu a Ciutat Vella. La nova Junta del moviment veïnal recull les diferents sensibilitats presents a les associacions, i també és un bon compendi d’edats i trajectòries. En aquests moments, tant Madrid amb Nacho Murgui com Barcelona amb Jordi Bonet tenen líders veïnals joves que expressen la renovació que s’ha anat produint en aquests moviments socials. Unes associacions de veïns que van ser tan importants als anys de transició i els primers anys de la democràcia, i que després han tingut trajectòries més irregulars. Fa poc es van poder organitzar importants exposicions i debats a l’entorn de 40 anys d’acció veïnal a Madrid i Barcelona. La revista Carrer, òrgan d’expressió de la FAVB, ha seguit mantenint la seva capacitat de reivindicació en els diversos fronts oberts a Barcelona al llarg d’aquests anys, i molts cops ha estat el primer òrgan d’expressió a denunciar fets i tripijocs que després han saltat als mitjans més convencionals. Les primers paraules de Jordi Bonet han marcat les prioritats d’aquesta nova fase: lluita i denúncia de la corrupció i presència del moviment veïnal en la defensa de les condicions de vida de la gent més colpejada per la crisi. I demana també que la campanya electoral municipal s’allunyi del populisme i de la criminalització dels més exclosos. Continuïtat i canvi a la FAVB en moments en què més que mai necessitem veus que denunciïn que tot el que passa no és ni natural ni fatalment inevitable.