Faves comptades

Reconstruir el treball

Entorn del Primer de Maig sempre es parla de treball, i més si tenim xifres d’aturats que fan por de mirar-les. I encara més quan el sector més afectat per la manca d’ocupació són els joves. Tenim un mercat de treball molt esbiaixat. Tota la flexibilitat-precarietat està ara com ara col·locada sobre els que volen entrar al mercat de treball. I, en canvi, els mecanismes de sortida són notablement més rígids. És obvi que les conseqüències de tot plegat les pateixen molt més aquells que volen entrar a treballar per primera vegada. Les tensions en el mercat de treball han anat comportant la construcció d’una veritable jungla contractual, en la qual cada cop és més difícil entendre’s. A Itàlia ja fa temps que circula la proposta del senador del Partit Democràtic Pietro Ichino, a favor de simplificar el mercat de treball mitjançant la creació d’un sol tipus de contracte, de durada indefinida, però amb molta més llibertat per part de les empreses de trencar el contracte per motius econòmics o organitzatius. A més, es diu que, a mesura que passés el temps, augmentarien les garanties i les prestacions, tot buscant així l’ambiciosa combinació de flexibilitat i seguretat.
De ben segur aquesta proposta, com qualsevol altra, té problemes i punts negatius per a uns i els altres, però és evident que alguna cosa cal fer, ja que la situació empitjora cada vegada més. L’objectiu ha de ser ampliar el mercat laboral, repartir el treball existent i democratitzar el món de les empreses, per tal que sacrificis i beneficis es puguin repartir de manera més equitativa. Cal recordar, un cop més, que les fórmules cooperatives segueixen sent les que garanteixen millor una perspectiva democràtica en l’empresa, i la fórmula que assegura millor la distribució de càrregues i guanys. No ens hauria d’estranyar que el lloc d’Espanya on hi ha menys atur sigui aquell on la tradició cooperativa ha aconseguit consolidar-se i convertir el grup Mondragón en el primer grup industrial del País Basc. Calen fórmules noves per afavorir que la gent jove amb empenta pugui construir els seus propis llocs de treball si no troben en el mercat el que busquen o saben fer. Però, per fer-ho, cal que tots aprenguem a redefinir la idea de treball.