Faves comptades

Viquipèdia com a exemple

Fa poc més de 10 anys que va néixer Viquipèdia, l’enciclopèdia digital i de contingut lliure en català. Compta ja amb més de 350.000 articles i s’està actualitzant i millorant constantment gràcies a la tasca de lectors i d’editors. Seguint l’estela de Wikipedia, l’edició en català promoguda i mantinguda per la tasca voluntària i potent de l’Amical Viquipèdia (www.viquipedia.cat), ha aconseguit que bona part del coneixement de la humanitat estigui disponible lliurement en català i, al mateix temps, que el coneixement de la cultura catalana estigui a l’abast de tothom en qualsevol idioma. La força de Viquipèdia es basa en la potència del treball col·laboratiu, entès com un tipus de treball voluntari en què no hi ha ni jerarquia ni lideratge ni obligació de participar.

Aquest darrer cap de setmana i a continuació de l’èxit de l’edició d’enguany del Free Culture Forum al centre Santa Mònica, organitzat per Simona Levi i l’antiga Exgae (avui Ex.Net), s’ha celebrat al CCCB una trobada de gent interessada en el treball col·laboratiu en diversos temes vinculats al concepte de béns comuns. Així, al costat de l’experiència de Viquipèdia, s’han debatut coses com ara l’economia cooperativa i solidària en un entorn digital com és l’actual, o les noves experiències de finançament col·lectiu de projectes de caràcter comunitari i innovador com ara les que impulsa Goteo (goteo-org). Tot plegat ens demostra la creixent emergència d’iniciatives i dinàmiques de generació de coneixement i de projectes basats a compartir sabers i recursos. Són expressions d’una nova època. Expressions d’una nova manera de produir, de crear i de fer-ho respectant el que ja tenim i el que ens rodeja. A tot va emergint la idea i les pràctiques dels béns comuns com una alternativa al dilema dicotòmic d’Estat o mercat. Necessitem formes noves per donar resposta a temes i problemes sobre els quals ni l’Estat ni el mercat ofereixen solucions socialment i ambientalment sostenibles. Viquipèdia és, en aquest sentit, un exemple magnífic. Mostra compromís, expressa voluntarietat i acció col·lectiva, defensa la cultura del país sense dependre de subvencions ni canvis de consellers. I ho fa sense jerarquies, sobre la base del treball i el saber col·lectius. Tot un exemple.