Faves comptades

Universitat: entre intervenció i desgovern

El nou ministre del ram, Jose Ignacio Wert, s’ha destapat amb un conjunt notable d’afirmacions i propostes. Entre elles, que els principis inspiradors del model Bolonya (o Espai Europeu d’Educació Superior) no acabaven d’encaixar "amb la nostra tradició (sic) universitària". No sabem què deu voler dir això, però no fa esperar res de bo, després d’anys d’implantació complicada del model, i just quan la manca de recursos posa en qüestió la perspectiva més activa i personalitzada que es pretenia impulsar. Mentrestant, a Catalunya seguim immersos en una situació complicada. El Govern va decidir traslladar la gestió de la manca de recursos i les retallades que se’n deriven a les mateixes universitats. Diners que, d’altra banda, havien estat previstos i acordats entre Govern i universitats en anys anteriors.

És obvi que el mapa universitari català i la distribució de recursos, titulacions, departaments i personal no és gaire racional i que cal eliminar solapaments, generar aliances i fins i tot fusions, però crec que en aquest terreny la determinació del Govern hauria de ser clau, pactant-ho amb l’ACUP, que representa bona part de les universitats catalanes. No s’ha emprès aquest camí. Es trasllada el problema als equips i òrgans de govern de cada universitat. I la batalla interna comença, sobretot si, com és evident, no és acceptable una rebaixa lineal quan les diferències de recursos entre titulacions i departaments és molt clara. Les tensions als campus augmenten, i els equips de govern trontollen. La cirereta final la posa el Consell Social de la UAB demanant que s’intervingui la gestió de les despeses. Com està passant arreu, es confon fer front a la nova època, centralitzant i jerarquitzant les decisions, però només en l’àmbit del control de despesa. La UE als estats, els estats a les regions i municipis, les regions a les universitats... Tothom perd autonomia i sobirania. I a partir d’aquí es perd també el sentit de corresponsabilitat per sortir-ne. Com més controlem, intervinguem i restringim l’autonomia, menys implicació i col·laboració obtindrem. Cal més capacitat de govern i de prendre decisions, més capacitat de generar aliances, i menys autoritarisme intervencionista i jeràrquic.