Faves comptades

Més Europa, més ecologia, més coherència

Al pròleg del llibre que acaba d’escriure i presentar el líder d’Iniciativa, Joan Herrera, el dirigent dels verds europeus, Daniel Cohn Bendit, és taxatiu: "El model de creixement que Europa ha adoptat durant els primers deu anys del segle XXI, un model basat en l’especulació financera, les bombolles immobiliàries, la destrucció del medi ambient i l’augment de les desigualtats socials, ha resultat un fracàs total". El líder d’Europe Ecologie constata així la coincidència gens anecdòtica de la crisi econòmica i la crisi ecològica i la gran manca de projecte que Europa manifesta sobre la qüestió. I anant més enllà, expressa la convicció que cal retrobar una visió comuna d’Europa, tot reforçant el paper de la societat civil i civilitzant la política.
És important subratllar en aquesta línia el Manifest Spinelli (en referència al gran europeista italià, ja desaparegut) que han signat persones com Jacques Delors, Mario Monti, Joschka Fisher, Padoa Schioppa, Ulrich Beck o Amartya Sen. La iniciativa, encapçalada per Cohn Bendit, expressa la preocupació per una deriva europea que afebleix els lligams, que és més nacional que supranacional, que busca més l’intergovernamentalisme que les solucions europees.   Aquesta via, es diu en el manifest, ens condemna a la impotència política. No s’avança cap a una comunitat en el sentit fort del terme, i fins i tot es pot posar en perill el símbol més concret de la integració europea com és l’euro. Cal constatar que a la primera llista de signants no hi ha cap polític espanyol. Esperem que a la campanya electoral puguem sentir què diuen i pensen sobre la qüestió les forces polítiques catalanes.