L’escola republicana

Rosa Cañadell. Llicenciada en Psicologia. Professora. Articulista. Ex-portaveu d’USTEC·STEs. Membre del SIEC (Seminari Ítaca d’Educació Crítica), de Socialimo21 i de CatEnComú

S’acosta el 14 d’abril, i com cada any molta gent sortirà a reivindicar la República. Uns la catalana, altres l’espanyola… Sigui quina sigui hi ha quelcom que hauríem de recordar, i és que una República no és solament  “un Estat sense Rei”. Aquesta és una condició necessària, però no pas suficient. Una República “republicana” no és solament una forma d’Estat, és bàsicament una manera d’entendre i d’organitzar la societat sota els valors il·lustrats: Llibertat, Igualtat, Fraternitat. La República és, per sobre tot la defensa d’allò que és públic, d’allò que és comú.

Així mateix, una Escola o una Educació Republicana, no és solament l’educació que ara tenim posada dins d’un Estat sense Rei, l’Escola Republicana és aquella que beu i implementa els ideals republicans.

  1. La igualtat

Dins de l’educació la Igualtat implica un accés igual per a tothom i en igualtat de condicions. Això vol dir, entre d’altres, dues qüestions fonamentals. 1) Una única xarxa pública universal, on hi accedeixin per igual totes les classes socials i/o culturals. Per tant, la primera mesura en una Escola Republicana seria la desaparició dels concerts educatius, ja que aquests concerts educatius segreguen per classe social i tenen privilegis que no té tot l’alumnat: edificis immensos, equipaments, recursos, etc. al costat dels barracots de molts centres públics i de la manca de recursos. Aquesta desigualtat es paga, a més, amb diners públics, el que la fa encara pitjor, ja que amb els diners de tots i totes es subvencionen els privilegis dels més privilegiats.  2) La gratuïtat total des de Bressol fins a la Universitat. Quan les famílies han de pagar per l’escola Bressol, pels llibres o els menjadors, per entrar a la FP o a la Universitat, la igualtat queda conculcada. Les beques són un pal·liatiu mentre no arribi la gratuïtat, però les beques són sempre almoines i impliquen sempre una desigualtat. Per tant, si l’accés a l’educació ha de ser en igualtat de condicions això només s’assegura amb la gratuïtat total.

  1. La llibertat

Una educació en llibertat implica també algunes qüestions bàsiques. 1) La limitació del suposat dret a escollir el centre educatiu per part de les famílies. La llibertat, dins dels valor republicans, implica la llibertat de l’alumnat a no estar sotmès a la ideologia familiar. Si l’escola ha de ser un espai d’igualtat, no hi caben les preferències ni les ideologies de cada família. Per tant, no té sentit que hi hagin escoles del Opus per alumnes amb pares del Opus, o escoles progres per alumnes de pares progres… L’escola republicana ha d’educar en els valors republicans que han de ser iguals per a tothom. La llibertat d’elecció, a més, comporta automàticament la segregació i la concentració d’alumnat d’una mateixa classe social, origen cultural o ideologia religiosa. L’alumnat ha d’anar a l’escola o Institut del barri i en totes s’ha d’educar “en” i “per” la llibertat. 2) S’ha d’assegurar la llibertat de càtedra, el que implica un professorat que no depengui del governs de torn i menys de la direcció del centre. El professorat ha de ser “treballador de l’Estat” i ha d’ocupar el seu lloc de treball a partir d’una selecció pública en igualtat de condicions. 3) S’ha d’assegurar la llibertat de consciència i la laïcitat dins dels centres educatius, per tant, de cap manera hi pot haver dins de l’escola una assignatura de Religió, sigui la que sigui. 4) S’ha d’assegurar que tot l’alumnat té accés als coneixements que li permetin analitzar críticament la societat i poder canviar-la. Només el coneixement ens pot fer lliures.

  1. La fraternitat

Per fer possible la fraternitat cal que: 1) tots els infants i joves se socialitzin en la diversitat que hi ha a la seva societat, diversitat econòmica, social, cultural, sexual, religiosa… i per això l’escola pública és una de les institucions que millor ho pot garantir. Si l’alumnat es socialitza en escoles guetos, siguin de rics o de pobres, de nacionals o d’immigrants, de nens o nenes, de catòlics o de musulmans, mai podran aprendre i empatitzar amb tota la diversitat existent, i mai podran deixar de sentir-se superiors o inferiors als altres, i, per tant, mai podran exercir la fraternitat, imprescindible en una societat cohesionada i republicana. 2) Tothom ha d’acceptar que ha d’existir una discriminació positiva envers d’aquells que han nascut en condicions més desfavorables, per tant, la discriminació positiva vers els centres o barris on hi ha famílies més desafavorides necessiten més recursos materials i humans, per poder compensar les desigualtat d’origen. 3) L’escola ha de transmetre els valors republicans: la solidaritat front al individualisme, la cooperació front la competitivitat, el respecte a totes les opcions, sexuals, culturals o religioses i la rebel·lió contra les injustícies i les discriminacions. 4) L’escola republicana ha de donar elements per poder analitzar les causes de les injustícies socials, de les guerres, dels danys a la natura i ha de proporcionar eines per a poder lluitar contra elles. Una escola republicana ha de tenir entre els seus objectius millorar la societat.

Aquests serien els principis bàsics d’una veritable Escola Republicana, la única que pot ajudar a construir una societat en igualtat, en llibertat i en fraternitat. I per aquesta Escola Republicana hem de lluitar i l’hem de construir des d’ara mateix,  per poder millorar la nostra societat i per poder avançar cap a la República que molts i moltes volem.