18 mesos de "distància social", si més no, segons científics de l'Imperial College

PRINCIPIA MARSUPIA @pmarsupia

Alberto Sicilia. Doctor en física teòrica

Quant de temps durarà l'epidèmia? Quins efectes tindran les diferents mesures de "distància social" que s'estan prenent? Quines són les més efectives?

A aquestes preguntes tracten de respondre epidemiòlegs d'arreu del món.

L'equip de l'Imperial College de Londres, un dels més reconeguts mundialment, ha publicat un informe sobre els diferents escenaris que considera més probables. Encara que les seves simulacions es limiten a Regne Unit i els EUA, assenyalen que els resultats són vàlids per a altres països europeus.

Davant qualsevol epidèmia, hi ha dues estratègies possibles:

  • Estratègia de mitigació: L'objectiu és frenar la transmissió de la malaltia.
  • Estratègia de supressió: L'objectiu és tendir a eliminar del tot la transmissió. El cost social i econòmic d'aquestes mesures és molt més alt.

1.- Com seria l'epidèmia si no prenem cap mesura?

En el cas que no haguéssim pres cap mesura social:

  • El pic de l'epidèmia arribaria entorn el mes de maig del 2020 i no acabaria fins a l'agost.
  • El nombre total de morts a Espanya estaria al voltant de 350.000 persones.
  • En la pitjor jornada moririen 9.400 persones en un mateix dia.

En el següent gràfic teniu el nombre de morts per dia per cada 100.000 habitants del Regne Unit i els EUA:

2.- Com seria l'epidèmia prenent diferents mesures de mitigació?

Els autors passen després a considerar un seguit d'intervencions socials possibles per a la mitigació, mantenint aquestes mesures durant 3 mesos:

a.- Corba color negre (com a referència): Sense prendre cap mesura.

b.- Corba color verd: Tancament d'escoles i d'universitats.

c.- Corba color taronja: Aïllament dels casos a casa. Les persones que tenen símptomes romanen a casa durant 7 dies.

d.- Corba color groc: Quarantenes familiars. En el cas que existeixi alguna persona simptomàtica, totes les persones de la seva llar romanen a casa durant 14 dies.

e.- Corba color blau: Aïllament dels casos a casa, quarantenes familiars i distància social per als majors de 70 anys.

f.- Línia vermella. (Sota de tot): Capacitat de les unitats de vigilància intensiva.

Com podeu veure, qualsevol de les mesures de mitigació supera, com a molt, la capacitat del sistema sanitari (la línia vermella).

L'única estratègia viable és la supressió.

3.- Com seria l'epidèmia prenent estratègies de supressió?

Per estudiar la supressió, els epidemiòlegs de l'Imperial College consideren dos tipus de mesures mantingudes durant 5 mesos:

a.- Corba color negre (com a referència): Sense prendre cap mesura.

b.- Corba de color taronja: Aïllament dels casos amb símptomes, quarantenes casolanes i "distància social" entre tota la població.

c.- Corba de color verd: Tancament d'escoles i d'universitats, aïllament dels casos amb símptomes i "distància social" entre tota la població.

e.- Línia vermella: Capacitat de les unitats de vigilància intensiva.

Ara sí, amb les mesures més contundents (línia verda), s'aconsegueix no col·lapsar el Sistema Sanitari.

Però existeix un problema addicional: quan aquestes mesures es relaxen (en el gràfic, a partir del setembre), l'epidèmia torna a agafar velocitat, ja que la major part de la població no ha adquirit la "immunitat de grup".

Els investigadors conclouen que per a evitar un "rebot" de l'epidèmia, les mesures haurien de ser mantingudes durant el temps necessari per a desenvolupar una vacuna, produir-la i administrar-la a gran part de la població, que estimen en almenys 18 mesos.

En aquest enllaç podeu trobar el treball complet de l'Imperial College.