Per una renda bàsica incondicional a Europa

Julen Bollain (1), Daniel Raventós (2) i Sergi Raventós (3)

A principis de l'any 2001 es va crear la Xarxa Renda Bàsica i des de l'any 2002 és secció oficial de l'organització internacional Basic Income Earth Network. Poc ens podíem imaginar el grau de difusió i coneixement que ha aconseguit aquesta proposta en l'últim lustre.

Però, potser, ha estat en aquests últims mesos de pandèmia quan més s'està parlant a escala estatal i internacional de la Renda Bàsica incondicional (RB). Mer exemple, el 22 de setembre, en el discurs del 75 aniversari de l'ONU, el seu secretari general va dir que "La inclusivitat implica invertir en la cohesió social i posar fi a totes les formes d'exclusió, discriminació i racisme. Implica establir una nova generació de protecció social, amb cobertura sanitària universal i la possibilitat d'una Renda Bàsica Universal."

Més enllà de persones de l'àmbit de l'acadèmia, de la política o de l'activisme, durant aquests últims mesos han estat nombrosos els col·lectius que han reclamat, a través de diversos manifestos, la necessitat d'una renda bàsica. Entre ells, només per citar alguns, es troben col·lectius del Treball Social i l'Educació Social, del sector de la cultura, del moviment feminista i LGTBI o d'entitats que treballen amb persones amb patiment psíquic.

Poc després del període de confinament i de l'estat d'alarma, el 20 de juny, es van realitzar diferents mobilitzacions en diversos llocs de la geografia del Regne d'Espanya en defensa d'un "pla de xoc social", amb més de 500 entitats diverses (entre elles el sindicat de llogateres i diversos sindicats alternatius). Per sorpresa de molts, aquest pla de xoc social, en el seu primer punt, demanava "l’establiment d'una renda bàsica incondicional."

I aquesta mobilització amb la reivindicació de la renda bàsica va ser recordada l'endemà passat al Congrés dels Diputats. Un de nosaltres va explicar en la "Comissió de reconstrucció econòmica i social" que "Una mobilització de més de 500 entitats fa 48 hores, una resposta a una enquesta amb una proporció de 2 a 1 entre la ciutadania, i una iniciativa legislativa europea que s’iniciarà en els propers mesos. Cadascú pot donar-li molta, poca o fins cap importància. Però l'avís per a persones amb antenes socials segur que és útil."

S'observarà que s'esmentava una "iniciativa legislativa europea que s'iniciarà en els pròxims mesos". Ara ja ha començat. El 25 de setembre exactament, va començar la recollida de signatures d'una iniciativa ciutadana europea per una renda bàsica incondicional i universal. A hores d'ara ja es porten recollides 30.000 signatures que per les dates (hi ha el termini d'un any per recollir un milió) no està gens malament.

En aquesta iniciativa ciutadana europea pot llegir-se: "El nostre objectiu és la implantació d'una renda bàsica incondicional a tota la UE que garanteixi a cada persona la seva existència material i l'oportunitat de participar en la societat com a part de la seva política econòmica".

La renda bàsica incondicional que es reivindica a la Unió Europea no és una renda per a persones en situació de pobresa, del tipus Ingrés Mínim Vital, el desastre del qual fins al moment seria redundant insistir. A diferència de l’IMV, el que es tracta en aquesta iniciativa és d'una renda universal i incondicional, sense control de recursos, no subjecta a límit d'ingressos, estalvis o propietats. Qualsevol persona, independentment de la seva edat, ascendència, nacionalitat, lloc de residència, professió, etc. té dret a rebre-la com a dret de ciutadania.

Individual: independent de l'estat civil, la cohabitació o la composició familiar. Independent dels ingressos o els béns d'altres membres de la llar o de la família.

Incondicional: com a dret humà i legal. No estarà subjecta a cap condició prèvia, ni a l'obligació d'acceptar una feina remunerada, demostrar la disposició a treballar, formar-se o participar en un servei a la comunitat. És que et demanen reciprocitat quan vas a la sanitat pública? No, els drets universals són, simplement, drets.

Quantia suficient: l'import de la renda bàsica "ha de ser suficient per assolir un nivell de vida digne i d'acord amb el nivell social i cultural de país en qüestió. Ha d'impedir la pobresa material i obrir la possibilitat de participar en la societat. Això vol dir que l'import net de la renda bàsica ha de ser al menys superior al nivell de risc de pobresa segons les normes de la UE, que correspon al 60% de l'anomenada renda mitjana neta equivalent nacional. Als països on la majoria de la població té baixos ingressos i, per tant, la renda mitjana és baixa, a l'hora de determinar l'import de la renda bàsica s'ha d'utilitzar un valor de referència alternatiu (per exemple, una cistella de béns i serveis) que garanteixi una vida digna, la seguretat material i la plena participació en la societat."

I quan estàvem acabant aquest text, arriba la notícia que a la comunitat autònoma d'Euskadi (CAE) es va a iniciar una Iniciativa Legislativa Popular també per una renda bàsica incondicional.

També és bo recordar i aclarir que la renda bàsica que se sol·licita en els dos casos, tant a Europa com a la CAE no substitueix l'Estat de benestar, sinó que el completa i el transforma. Per tant, i com hauria de quedar clar fins per al major enemic de la renda bàsica per desinformat que sigui, aquesta és una defensa d'una RB que no té res a veure amb algunes propostes de dretes que han sorgit des d'àmbits propers al credo neoliberal.

Per tot això, creiem fermament que estem davant d'una iniciativa que cal aplaudir i que pot oferir una certa esperança per poder canviar un futur que ara mateix no és gens favorable. Que no ens aturi la por.
...

(1) Julen Bollain és economista, investigador en Renda Bàsica i membre de la Xarxa Renda Bàsica. @JulenBollain

(2) Daniel Raventós és professor de la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona, ​​membre del Comitè de Redacció de SinPermiso i president de la Xarxa Renda Bàsica. És membre del comitè científic d'ATTAC.

(3) Sergi Raventós és doctor en Sociologia i Treballador social d'una Fundació de salut mental a Barcelona. És membre de la Xarxa Renda Bàsica.