Un pas endavant o una oportunitat perduda: el Pla pilot de la renda bàsica universal

Un home porta una bossa de plàstic amb noves monedes d'euro, el 15 de novembre del 2022. Foto: REUTERS/Jon Nazca
Un home porta una bossa de plàstic amb noves monedes d'euro, el 15 de novembre del 2022. Foto: REUTERS/Jon Nazca

Sergi Raventós i l'equip del Pla Pilot per Implementar la Renda Bàsica Universal

Oficina del Pla Pilot per Implementar la Renda Bàsica Universal

Tot està a punt per desplegar el Pla pilot de la renda bàsica universal (RBU). L'Oficina del Pla Pilot porta treballant més d'un any en el disseny del projecte, que ja està definit. Ha estat un procés en el que s'han inclòs totes les veus possibles, tant a nivell acadèmic com de col·lectius. L'equip ha compartit els objectius i les hipòtesis plantejades amb més de 40 organitzacions i entitats representatives de l'àmbit social i sindical, així com amb òrgans públics de caràcter consultiu al Govern i altres institucions, per escoltar la seva opinió i suggeriments.

El Pla pilot i la RBU compten, a més, amb un ampli suport social, expressat a través de diferents manifestos per part de la societat civil organitzada tant abans de la creació de l'Oficina del Pla Pilot –moviment feminista, col·lectiu LGTBI, professionals de la cultura i diverses entitats socials– com durant el procés de disseny a través de declaracions publicades en informes d'organitzacions internacionals, des d'ONU-Habitat fins Greenpeace, que demanen una RBU com una de les mesures per fer front als reptes del segle XXI. A nivell ciutadà, el suport a la RBU i al Pla pilot és elevat: el 79% dels ciutadans aproven la implementació de la RBU, i el 76% creu que és necessari realitzar un pla pilot abans d'implementar-la.

Són molts els esforços, els coneixements científics i la dedicació professional que s'han invertit en aquest projecte com per deixar passar una oportunitat com aquesta per avançar en la transformació social de Catalunya.

Per què un Pla pilot?  

La renda bàsica és, recordem-ho, una política pública consistent en una assignació monetària de quantia suficient, regular en el temps i que s'atorga al conjunt de la ciutadania de forma individual, incondicional i universal. Bona part de la ciutadania de Catalunya deu preguntar-se en aquests moments per què és important portar a terme un pla pilot de RBU a Catalunya. Altres deuen preguntar-se què fa diferent aquest pla pilot dels que s'han realitzat arreu del món des dels anys 70.

El Pla pilot català pot aportar-nos molta informació sobre l'impacte d'una RBU en àmbits tan diversos com els sistemes de protecció social, la salut, l'educació o les relacions de gènere. Es preveu observar efectes en la reducció de la pobresa, la salut mental i l'autonomia personal, i canvis en la redistribució del treball domèstic i de cures, així com canvis en l'ús i funcionament d'alguns serveis públics. Se l'ha anomenat el "pla pilot més gran d'Europa", ja que involucraria a unes 10.000 persones, de les quals 5.000 rebrien l'assignació monetària.

Un dels aspectes que aporta valor al Pla pilot català és que se centra en dues de les característiques de la RBU menys estudiades: la universalitat i la suficiència de la quantia. A diferència d'altres plans centrats en observar els efectes de la renda bàsica en col·lectius concrets (persones vulnerables, a l'atur, etc.), el català no contempla cap mena de focalització: només s'estableix un criteri econòmic per excloure de la participació al 10% més ric de la població catalana. El caràcter suficient de l'assignació també és un tret diferenciador del disseny català, ja que la quantia de 800 euros per adult i de 300 euros per menor d'edat s'ha fet tenint en compte el llindar de pobresa a Catalunya, per tal de garantir que aquesta quantia sigui realment bàsica.

A diferència de la majoria de prestacions actuals, cal destacar la individualitat de l'assignació monetària del Pla pilot, fet que fomenta relacions d'equilibri de poder en el si de la llar i reconeix a les persones menors com a membres rellevants i actius de la societat.

Els resultats i conclusions del Pla pilot que s'obtinguin aportaran valor i coneixement no només aplicable i rellevant per a Catalunya sinó també a nivell internacional i permetran centrar el debat de la implementació de la RBU a Catalunya.

Un dels principis que ha de guiar l'actuació de les administracions públiques és el de la planificació i avaluació de les polítiques públiques. El Pla pilot s'ha dissenyat des de l'inici per a garantir-ne l'avaluabilitat, en el marc de les bones pràctiques de dissenyar polítiques públiques. L'Oficina del Pla Pilot i Ivàlua – Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques – han treballat en el disseny d'un pla pilot que permetrà recopilar la màxima informació possible per analitzar els efectes a nivell individual, familiar i comunitari.

Tot l'anterior ha portat a l'Oficina del Pla Pilot a decantar-se per un doble disseny, en el qual es combina l'aleatorització de domicilis per tota Catalunya (assegurant la igualtat, no discriminació i que tota la població de Catalunya té les mateixes possibilitats de ser seleccionada per participar i rebre l'assignació monetària) i la saturació de dos municipis. Això permet estudiar de manera pionera a Europa la característica d'universalitat i apropar-se el màxim possible a una RBU pura. Aquest doble disseny ha estat reconegut i elogiat tant a nivell nacional com internacional.

Una majoria social a favor

Una enquesta recent ha revelat que la RBU, com a proposta, té un ampli suport social, independentment del nivell d'estudis, de l'edat, del sexe, i fins i tot del partit pel qual es simpatitza. Els simpatitzants dels tres partits principals del Parlament de Catalunya aproven la implantació de l'RBU, i ho fan amb un grau d'acord (7,1 sobre 10 els simpatitzants d'ERC i 6,7 els de Junts i del PSC) que se situa per sobre de la mitjana de la població (6,6). De fet, només simpatitzants de Vox i PP tenen un nivell de suport a la renda bàsica de mitjana inferior a 5.

El suport al desplegament d'una prova pilot abans d'implementar la renda bàsica universal a Catalunya és encara més transversal: no hi ha cap partit on els seus simpatitzants no hi donin suport per majoria. Els partits on hi ha menys percentatge de simpatitzants que hi donen suport són Vox i PP, amb un 56% i 60% de simpatitzants, respectivament. La resta de partits tenen una base molt àmplia de persones que hi estan a favor. Concretament, el gruix dels simpatitzants d'ERC (82%), Junts (80%), el PSC (79%), En Comú Podem (78%), la CUP (76%) i Ciutadans (64%).

Tot i aquest suport transversal, aquest divendres el Parlament de Catalunya votarà la Llei de mesures d'acompanyament als pressupostos per al 2023 on l'execució del Pla pilot de la renda bàsica universal corre el risc de ser aturada.

En definitiva, el Pla pilot català, per les innovacions metodològiques i de contingut, donarà respostes que no s'han pogut donar abans a molts nivells. A més, les dades mostren que hi ha una clara majoria social i reforcen la necessitat de realitzar el Pla pilot. Una oportunitat per avançar en la transformació social d'aquesta magnitud no la podem deixar perdre. Encara hi som a temps.