De Corea del Sud a Catalunya: explorant el potencial de la renda bàsica entre el jovent

Un jove en un carrer de Barcelona.
Un jove en un carrer de Barcelona.

Young Seong Yoo i Gi-Hoon Choi*

El programa de renda bàsica de Gyeonggi per a la població jove (Youth Basic Income, YBI), implementat a la regió amb més població de Corea del Sud, ha proporcionat als seus residents més joves un suport financer estable i regular des de l'1 d'abril del 2019. El programa ofereix pagaments trimestrals de 250.000 wons (220 dòlars) als residents de 24 anys, amb un pagament màxim anual d'un milió de wons (880 dòlars). Del programa se'n beneficien aproximadament 175.000 joves de la regió.

La implementació del programa YBI de Gyeonggi proporciona informació valuosa sobre el potencial d'un programa semblant a Catalunya. Tot i que el govern català tenia pensat desplegar un programa de renda bàsica incondicional, els fons per al programa van ser suspesos mesos enrere. Amb tot, la situació va fer revifar l'interès en l'exploració de l'efectivitat dels programes de renda bàsica.

El programa YBI de Gyeonggi ha demostrat que la implementació de plans pilot de renda bàsica pot portar a resultats positius per a la gent jove. El programa va ser avaluat a través d'un estudi de recerca rigorós, que va comparar un grup de beneficiaris amb un grup de control. Tots dos grups van ser enquestats abans i després de la implementació del programa, i les dades van ser recollides mitjançant mètodes quantitatius i qualitatius. Els resultats de l'estudi indiquen de manera clara que el programa YBI va tenir un impacte positiu en el benestar dels seus receptors.

La implementació d'un programa semblant a Catalunya té el potencial per proporcionar als joves seguretat financera, una seguretat que podria portar a una millora de nombrosos aspectes de les seves vides. Proporcionant una renda bàsica garantida al jovent, el programa els permetria cobrir les seves necessitats bàsiques i reduir l'estrès financer. Això, al seu torn, portaria a una millora en la salut mental i el benestar, a una major estabilitat financera i a un increment de les oportunitats per al creixement personal i professional.

A més, la implementació d'un programa de renda bàsica a Catalunya podria tenir efectes econòmics positius. Proporcionant un suport financer als joves, el programa podria estimular l'activitat econòmica, incrementant el consum. Això portaria a la creació de treball i suposaria un impuls a l'economia local. Addicionalment, el programa podria reduir la pobresa i la desigualtat, ja que els joves de llars amb menys recursos es beneficiaris del suport financer proporcionat pel programa.

Amb els èxits del programa YBI de Gyeonggi, i tenint en compte els desafiaments als quals va haver de fer front, el govern català té una oportunitat única per desplegar un programa de renda bàsica efectiu, que satisfaci les necessitats de la població general, incloent-hi, també, les necessitats, més particulars, dels joves del país.

*Young Seong Yoo és director del grup de recerca de renda bàsica a l'Institut de Recerca de Gyeonggi. Gi-Hoon Choi és investigador del grup de recerca de renda bàsica a l'Institut de Recerca de Gyeonggi.