Faves comptades

La vida sense diputacions?

La proposta de supressió de les diputacions que ha fet Rubalcaba ha sorprès i ha fet emprenyar més d’un. És cert que ho fa en el moment més baix de poder provincial dels socialistes a tot Espanya. I, d’altra banda, sembla que la idea li ha vingut de cop, com si hagués nascut a la política ahir, quan tots sabem que tota la vida ha treballat en tasques de govern i com a parlamentari. La reacció de la resta de partits, en general, ha estat negativa, i la de molts companys seus de partit tampoc ha estat entusiasta. Però, si anem al fons de la qüestió i oblidem per un moment qui ho diu i quan ho diu, el tema mereix una mica d’atenció. De fet, a Catalunya, molts potser no ho recorden, però a principis dels vuitanta la gran majoria de les forces polítiques catalanes estaven d’acord a suprimir les diputacions, i va ser el Tribunal Constitucional qui en va frenar la desaparició. Sembla clar que caldria reformar la Constitució per tirar endavant la proposta si no fos convenientment reformulada. Però, serveixen d’alguna cosa les diputacions? La meva resposta és que, ara per ara, sí. Un mapa municipal com el que tenim requereix espais, estructures o acords que permetin suplir les mancances d’escala, i les diputacions (com la de Barcelona) han cobert bé aquesta funció completant serveis, ajudant a fer obres o servint d’espai perquè polítics i tècnics poguessin trobar-se i bescanviar i comparar experiències.

Però, ens calen les estructures de les diputacions per fer aquesta tasca? La resposta és no. Es podria fer el mateix sense tant cost d’estructura en espais metropolitans, comarcals o creats des dels mateixos municipis per respondre als seus problemes. El més important és reforçar els municipis. Reforçar la seva capacitat financera fent-los participar d’alguna manera en la cistella d’impostos bàsics. Reforçar la seva capacitat de resposta incentivant des dels governs autonòmics i de l’Estat el fet que actuïn conjuntament. Reforçar-los perquè se sentin govern i no simple administració perifèrica i subordinada. Si un pas més en aquesta direcció requereix eliminar les diputacions, benvingut sigui. Ara bé, si es busca fer soroll i se segueix sense creure en el municipalisme, millor no tocar res.