Fora de joc

Alemanya pot importar el model català

La cancellera alemanya Angela Merkel ha reconegut el fracàs del model basat en el multiculturalisme segregacionista, que atorga drets de ciutadania als immigrants però alhora rebutja la seva integració a la nació d’acollida. Pels alemanys, els immigrants eren simplement mà d’obra necessària per a l’economia del país i no persones que poguessin enriquir la comunitat. Als espanyols, grecs i, no cal dir-ho, turcs, no se’ls convidava a sopar, ni a jugar amb els fills, ni, molt menys, a casar-se amb les filles. Mai els van considerar alemanys.

A diferència, però, d’espanyols, portuguesos o grecs, que van tornar a casa seva tan bon punt van poder, la majoria després de la jubilació laboral, els turcs van decidir restar-hi en els guetos creats en les diverses ciutats industrials. En aquest sentit, els alemanys van haver d’acceptar que haurien de conviure per sempre més amb altres col·lectius nacionals, culturals i religiosos. Malgrat el toc d’alerta de la cancellera, els turcs tan sols representen el 3% de la població i els musulmans el 4 o 5 per cent, a tot estirar.
Catalunya ha estat terra de pas, de recepció immigratòria i d’integració en la comunitat  i el país. La integració i la corresponsabilitat  han estat els fonaments del model català d’acollida de la immigració. Es considera català tot aquell que viu i treballa a Catalunya i, per descomptat, té voluntat de ser-ho. Més enllà de la raça, ètnia o religió, l’aprenentatge de la llengua catalana permet a l’immigrant la seva plena integració nacional. Fins i tot, cada cop les immigrants són més catalanes amb una taxa de fecunditat més baixa  (1,8) i  propera a les autòctones (1,3).

Más Noticias