Jordi Borja

Jordi Borja, geògraf urbanista, professor de la Universitat Oberta de Catalunya, president de d'Observatori DESC (drets econòmics, socials i culturals), vinculat als moviments populars urbans des de finals dels anys 60, va militar al PSUC i al PCE fins finals dels 80. Obra recent (2013): Revolución urbana y derechos ciudadanos (Alianza Editorial)

Vint anys és molt

Jordi Borja Professor de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) No serà fàcil que es superi aquest terrorisme difús en la nostra societat europea...

Les dues toronges

Jordi Borja Gregori López Raimundo va ser detingut el 1976. Franco havia mort, la dictadura encara era present i el futur incert. Els caps...