Fora de joc

Errors del passat i consells comarcals

Fa pocs dies Miquel Roca va declarar que la no inclusió del concert econòmic en l’Estatut d’autonomia del 1979 va ser un error. Ben mirat –des del present, esclar–, també hauríem pogut incloure el dret a decidir (o el dret a l’autodeterminació, en llenguatge de l’època), el català com a llengua vehicular de l’ensenyament a l’escola o bé la supervivència de les caixes d’estalvis. Tanmateix, si volem fer autocrítica podem començar per allò que ens és propi i només depèn de la nostra voluntat i competència.
Un exemple clamorós de les nostre pròpies limitacions continua sent la incapacitat d’aprovar una Llei Electoral pròpia, i un altre, de ben punyent i d’actualitat rabiosa, són els consells comarcals. Jordi Pujol va aprofitar la majoria absoluta de la segona legislatura per aprovar les Lleis d’Organització Territorial de Catalunya, tot un monument a l’arqueologia i al sectarisme polític. D’una banda, s’afegia un nou nivell d’administració amb una divisió comarcal dels anys trenta i, de l’altra, es configurava com un contrapoder del municipalisme d’esquerres.

Ara, amb la feina electoral feta i amb l’excusa de la crisi, el Govern de CiU es planteja suprimir els consells comarcals de l’àrea metropolitana de Barcelona, substituir els òrgans del govern d’elecció indirecta per un consell d’alcaldes i dotar-los d’un perfil més tècnic. Sense els consells, diuen els seus defensors, molts municipis petits deixarien d’existir o bé no podrien assegurar uns serveis públics mínims de qualitat. Efectivament, els consells han estat el gran parany utilitzat per CiU per bandejar la reforma, necessària i profunda, del poder local, que passava per la reducció dràstica del nombre de municipis, l’ampliació de les seves competències i la garantia de la seva suficiència financera.
Els liberals, al final del segle XIX, van reduir a la meitat el nombre de municipis a Catalunya. El professor Lluís Casassas proposava l’any 1981 un centenar de "municipalies". L’informe Roca del 2000, a petició del Parlament, anava en aquesta mateixa direcció suprimint els municipis de menys de 250 habitants. De segur que Miquel Roca creu també que va ser un error desar-lo al calaix.

Más Noticias