Altrament

La minoria imprevista

El vint-i-quatrè informe sobre Les minories en l’ensenyament superior als Estats Units, publicat aquests dies, ha encès l’alarma sobre un canvi imprevist en un grup social que s’ha transformat en una minoria preocupant: els homes joves. Segons l’informe, aquest grup té un percentatge de fracàs escolar més alt que el de generacions anteriors i molt especialment molt més alt que el de les noies de la mateixa edat. Es parla del declivi acadèmic dels mascles americans, que és molt evident en els primers anys d’universitat. L’estancament educatiu dels nois, diu l’informe, posa en perill el progrés del país. Per cada tres noies que superen l’ensenyament superior només ho aconsegueixen dos nois. Aquesta situació ja ve de la secundària, que molts nois no acaben perquè opten per treballs manuals o per l’exèrcit.
És veritat que en termes generals els percentatges de graduats superiors augmenten, però aquest increment és clarament per les dones. Per exemple, mentre les diplomades entre 25 i 34 anys representen un 42% i entre 55 i 64 anys un 34%, en el cas dels homes aquest percentatge és a la inversa, és a dir, un 33% en els joves i un 40% en els més grans.

El que preocupa més, però, és que aquesta tendència creix sense cap signe de canvi i ho fa en tots els grups racials, excepte en els
asiàtics-americans, els percentatges d’estudis superiors acabats dels quals són els més alts en tots dos sexes.
Una explicació, per cert ben trista, és que les dones necessiten un nivell educatiu significativament més alt que els homes per cobrar un salari similar. I això no és una afirmació que faci jo, que ho he patit en la meva pròpia pell, sinó que ho diu l’informe sense cap mena de rubor.

Más Noticias