Cròniques insubmises

Tica Font i Pere Ortega

Ciutats per la pau

Tica Font. Directora de l'Institut Català Internacional per la Pau Les ciutats s'han convertit en un microcosmos del que passa al món, i en aquest...

L'imperi derrotat

Pere Ortega, Centre Delas d’Estudis per la Pau. Calia ser un talòs per no adonar-se que les polítiques dutes a terme pels Estats Units...

Colòmbia dia D

Tica Font, Directora de l'Institut Internacional per la Pau Després del rebuig als acords de pau, el govern colombià i les FARC van negociar...